Fastilium Property Group AB

Fastilium är ett fastighetsbolag som investerar i specialanpassade fastigheter, i Sverige och internationellt. Fastiliums verksamhet utgörs av att utvärdera investeringsmöjligheter, investeringsbehov, marknadstrender, förvärva specialbyggd fastigheter och fastighetsprojekt och förvalta dessa fastigheter i syfte att bygga värde långsiktigt med en stark och stabil avkastning. 

Bolagets aktie handlas OTC på Eminovalistan med tickern "FSTI" 

**Handeln i bolagets aktie är tillsvidare stoppad**


Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämman: Ladda ner


AKTUELLT

2015-11-24 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Ladda ner i pdf

2015-09-11 - Brev till Fastilium aktieägare gällande avlistning från Nasdaq First North samt information om interimistisk handel via OTC och omstrukturering med nytt affärsfokus inom studentbostäder Ladda ner i pdf